Mensahe ng lupain ng taglamig

Rumaragasang palayo ang tren, ang alingawngaw ay naglaho at naging isang tunog na katulad ng panggabing hangin. Nang bumalik si Shimamura mula sa paliligo, inabutan niya si Komako na matiyagang naglilinis ng kuwarto, may panyong masining na Mensahe ng lupain ng taglamig sa ulo.

Naiiba dahil sa kulay ng buhok, parang hubad na inilatag sa harap niya ang mamasa-masa at nakatutuksong balat. Sa kanyang balat na tila porselana na pinatungan ng mapusyaw na rosa, at sa kanyang leeg na tila sa bata pa, hindi pa husotng nagkakalaman, ay nagingibabaw ang impresyon ng kalinisan, hindi ng tunay na kagandahan.

Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ang tunog ng bumabagsak na yelo ay tila humuhugong sa kailaliman ng lupa. Yuko ang ulo at ang mga kamay ay malalim na nakapasok sa kotatsu. Lubos na pagsasayang ng oras. Kulob at malamig ang hangin sa sahig na lupa ng pasilyo.

Humuhugis sa kanyang leeg ang matingkad na kaluntian ng mga cedar. Samantala, nais magmagandang-asal sa akmang paraan, tumayo ang babae at lumabas, at lalo nang nahirapan si Shimamura na makiharap sa geisha. Isang malaki at itim na aso ang nakatayo sa bato sa tabi ng pinto at dumidila-dila sa tubig.

At sa pangkalahatan, parang alam nito ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mga lalaki. Nagbigay ang babae ng impresiyon ng lubos na kalinisan at kasariwaan. Mahiga ka sandali nang mapahinga ka bago umuwi.

Sa taong ito, wala akong makita liban sa isang diary na may bagong araw bawat pahina. Nang mag-usisa pa si Shimamura, nagkuwento ang katulong tungkol sa babaeng nakatira sa titser: Mula sa kotatsu, sumulyap si Shimamura. Mula sa bulwagan, malakas na tumawag ang babae kay Shimamura at isang sandali pa, bumagsak ito sa kanyang kuwarto na parang may nagsalya.

Samantala, interesado rin si Shimamura kay Yoko. Halatang sa mga nagdaang buwan ay labis itong nasabik sa isang taong makikinig.

Yumuko ang babae sa harap ni Shimamura at itinao ang mukha. At walang dudang may bagay na katulad ng panggabing salamin sa pangyayaring ito.

Nang inaayos na nito ang mga damit na inihagis ni Shimamura sa sahig sa labas ng banyo, isa pang panauhin, isang lalaki, ang pumasok. Hindi na kita gusto pang makita.

Walang pahiwatig ng kahinaan sa ganitong posisyon. Gayunman, nang puntahan siya nito sa ikalawang pagkakataon, tinanggap niyang tinatamaan siya sa isang marupok na bahagi.

Sa gabi, tinatakpan ito ng polbo. Pinainit nito ang kamay sa kotatsu, pagkatapos ay maliksing tumayo at sinalat ang pisngi ni Shimamura. Walang lalabas papuntang bukid ngayong umaga. Nagitla sa sarili, at nangailangan ng isang bagay na makakapitan, tumigil siya sa harap ng isang bulag na masahista sa tuktok ng burol.

Ang lalaking protagonista ay si Shimamura. Mas malamang na gusto kong malinis at maayos ang lahat ng nasa paligid ko. Ang punong sinandalan ni Shimamura ang pinakamatanda sa lahat. Bumalik ako sa iyong kuwarto kani-kanina at nalaman kong umalis ka.Lupain ng Taglamig Ni Yasunari Kawabata Salin ni Rogelio Sicat “NOON”: lipas na ang panahon ng panganib dahil sa mga pagguho ng yelo, dumating na ang panahon ng pag-akyat sa bundok sa kaluntian na tagsibol.

Sa ngayon, mawawala ang mga sariwang gulay sa mesa. Hinayaan ng lalaki ang mga misyonero na makapangaral sa kanyang simbahan. Marami sa mga tao ang naniwala sa mga misyonero. Ninais nilang mabinyagan. Dahil dito nagalit ang pinuno. Sinabi niya na ang mga misyonero ay hindi na maaaring makapangaral sa kanyang simbahan.

Nangaral ang mga misyonero sa mga tahanan ng mga tao.

Aral sa lupain ng taglamig

Dec 01,  · Ang istoryang susukat sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ang lahat ng ito ay mangyayari sa Lupain ng Taglamig. LUPAIN NG TAGLAMIG Ni Yasunari Kawabata Salin ni Rogelio Sicat “NOON”: lipas na ang panahon ng panganib dahil sa mga pagguho ng yelo, dumating na ang panahon ng pag-akyat sa bundok sa kaluntian na tagsibol.

Sa ngayon, mawawala ang mga sariwang gulay sa mesa. Ang pamagat ng kwento ay ibinase sa tagpuan ng kwento, sa isang lalawigan sa Japan na nakakaranas ng matinding taglamig tuwing Disyembre.

Ang tagpuan ng kwento ay sa maniyebe na kabundukan sa Kanluran ng Japan. Si Shimamura ay bumalik sa lupain ng taglamig, dahil sa kagandahan ng kapaligiran at tradisyonal na pamumuhay ng mga tao rito.

Lupain ng taglamig ni Rogelio R Sikat? lupain ng tag lamig.

Ang Mga Misyonero sa Ibang Lupain

Where can. uusap si Regina at billsimas.com-usapan nila ang tungkol sa nangyari kay Aida. Si Aida ay nagahasa ng.

Download
Mensahe ng lupain ng taglamig
Rated 4/5 based on 36 review